Zwanger? To test or not to test?

Zwanger - Testen

Een prenatale test is een test tijdens de zwangerschap, om te zien of het kind een aandoening heeft. Bekend voorbeeld is de test voor het syndroom van Down, die sinds 2014 vooral via de NIP-test wordt uitgevoerd. In België kan elke zwangere vrouw deze test laten uitvoeren, maar hij is vooral nuttig voor wie een verhoogd risico heeft op kinderen met een chromosomale aandoening. Dit is bijvoorbeeld het geval bij vrouwen die ouder zijn of wanneer er aanwijzingen van een probleem zijn op de eerste trimester echografie.

Andere prenatale genetische testen zijn de vlokkentest en vruchtwaterpunctie. Deze testen kunnen opsporen of de foetus een genetische aandoening heeft overgeërfd van de ouders.

Het is belangrijk dat je vooraf nadenkt over wat je gaat doen met de testresultaten. Iedereen hoopt op een positieve uitkomst, maar wat als het niet zo is? Dit kan leiden tot moeilijke beslissingen, zoals abortus.

Eenzelfde testresultaat hoeft niet voor alle ouders tot dezelfde beslissing te leiden. Het ene koppel zal kiezen voor een abortus, het andere niet. Dat hangt af van veel factoren, maar ook van de vraag wat we zien als een (ernstige) beperking en wat niet.

De regering besliste om de NIP-test voor iedereen zo goed als gratis te maken. Opiniemakers vragen zich af of ouders zich nog vrij voelen om de test niet te doen. Het is zo gangbaar dat er sprake kan zijn van maatschappelijke druk.

 

Weetjes

  • Een NIP-test biedt geen zekerheid Als je een zwangerschapsafbreking overweegt na een afwijkend NIPT-resultaat, is het belangrijk dat je eerst een vruchtwaterpunctie laat uitvoeren om zeker te zijn dat de foetus inderdaad een chromosomale afwijking heeft. Een vruchtwaterpunctie leidt in zeldzame gevallen tot een miskraam.
  • Het risico op een kind met het syndroom van Down is bij vrouwen die op latere leeftijd zwanger zijn groter dan bij jonge vrouwen.
  • Uit een onderzoek van De Maakbare Mens ism EOS en iVOX (2017) blijkt dat 59,4% van de Vlamingen zou kiezen voor abortus indien uit een genetische test zou blijken dat de foetus het Syndroom van Down heeft. Lees meer over dit onderzoek.

 

Extra

Lees hier 'Is de hype rond NIPT terecht?', een artikel van prof. Heidi Mertes, voorzitter De Maakbare Mens

 

Een genetische test bij de foetus zou...

Een genetische test bij de foetus wordt afgenomen via een bloedprik bij de zwangere vrouw of een vruchtwaterpunctie.

verplicht moeten zijn voor alle zwangere vrouwen

verplicht moeten zijn voor zwangere vrouwen wanneer er tijdens de echografie aanwijzingen zijn voor een genetische afwijking

niet verplicht moeten zijn, voor niemand