Overal DNA | Populatiegenetica - Overal DNA
een initiatief van :

Populatiegenetica

Populatiegenetica is de wetenschappelijke discipline die de genetische diversiteit beschrijft tussen subgroepen van een genetische soort. Alleen door genetica op populatieniveau te bekijken kan men bijvoorbeeld onderzoeken hoe geografie, omgevingsfactoren, gedrag onze genetische structuur bepaalt.