Ouderdomskwalen ook in de genen?

Bij ouderdomskwalen speelt leeftijd vanzelfsprekend een rol. Hoe ouder je bent, hoe groter je risico. Vaak voorkomende ouderdomsziekten zijn hartklachten, diabetes, Alzheimer en Parkinson.

Veroudering is een normaal biologisch proces. Iedereen wordt ouder. Hoe dat proces verloopt en welke kwalen er opduiken, daarbij speelt genetische aanleg een rol.

Voor verschillende ouderdomskwalen werd onderzocht of ze te herleiden zijn tot een genetisch defect. Zowel bij de ziekte van Parkinson, Alzheimer, hartkwalen en diabetes vond men inderdaad specifieke genen.

Let wel, een ouderdomskwaal komt ook vaak voor zonder een genetische aanleiding. De regel is: hoe vroeger de ziekte opduikt, hoe groter de kans dat ze genetisch bepaald is. Denk aan Alzheimer: de ziekte komt meestal voor bij 65-plussers. Als jongere mensen door de ziekte getroffen worden, gaat het vrijwel altijd om de erfelijke variant.

 

Weetjes

  • Minder dan 5% van de patiënten met Parkinson heeft een erfelijke vorm van de ziekte. Veel vaker gaat het om een combinatie van genetische aanleg en omgevingsfactoren.
  • Er gebeurt onderzoek naar de genetische grondslag van het verouderingsproces door met geavanceerde beeldvormingstechnieken de rimpels en ouderdomsvlekjes van moeders en dochters met elkaar te vergelijken.
  • Diabetes Type 2 is vaak genetisch bepaald: verschillende generaties in dezelfde familie worden erdoor getroffen. Lees meer

 

Is er in jouw familie iemand op jonge leeftijd getroffen door een ouderdomskwaal?

Ja, jammer genoeg wel

Nee, gelukkig niet