Overal DNA | Bevruchting - Overal DNA

Bevruchting

Bevruchting gebeurt wanneer een zaadcel een rijpe eicel binnendringt. Bij de bevruchting smelten ei- en zaadcel samen tot een cel waaruit een embryo kan groeien. Zo ontstaat een zwangerschap. Bevruchting is enkel mogelijk enkele dagen voor en na de eisprong.